Omet cursos disponibles

Cursos disponibles

DIRIGIT a: persones que cuiden o tenen la intenció de cuidar de persones amb dependència a conseqüència d'una demència o dany cerebral adquirit.

OBJECTIU: l’objectiu del curs és formar a persones que estiguin interessades en la cura de persones amb dependència, des de una visió humana, participativa i integradora.

1.   Conèixer el TDA/H (mites i creences)
2.   Què entenem per TDA/H
3.   Etiologia
4.   Què passa per dintre? Funcions executives
      a. Què són i com es desenvolupen?
      b. Funcions executives alterades
           i.      Memoria operativa
           ii.      Interiorització de la parla
           iii.      Autorregulació
           iv.      Reconstitució
5.   Què veiem per fora? Simptomatologia nuclear
      a. Manifestacions en les diferents etapes
6.   Diagnòstic
      a. Criteris diagnostics
      b. Subtipus segons DSM-V
7.   Comorbilitat
8.   Introducció a la farmacologia relacionada al TDA/H
9.   TDA/H i dificultats d’aprenentatge
      a. Simptomatologia
      b. Resposta educativa